FYSIOTERAPI

VELKOMMEN TIL VITUM 

FYSIOTERAPI I BERGEN

Alle har vondt et sted. Vil du bli bedre?

La oss hjelpe deg.

Å oppleve smerter er en naturlig del av det å leve et liv. De alle fleste smerter går over av seg selv hvis kroppen får de rette forutsetningene for å reparere seg selv, men noen smerter, skader og tilstander har vi behov for hjelp til å håndtere.


Så hvordan vet du når du skal la kroppen ordne opp selv og når du skal oppsøke hjelp?


Akutte skader

Hvis du får en akutt skade bør du få det undersøkt av en lege eller behandler. Enkelte akutte tilstander, som et overtråkk, kan slutte å gjøre vondt hvis du gir det litt ro, men etterlater området svekket og i økt risiko for ny skade. Da kan det være lurt å få en fysioterapeutisk undersøkelse og komme i gang med rehabiliterende øvelser. 


Les mer: Kan løfteteknikken din ha noe å si for smertene dine?


Smerte som ikke går over

Har du ikke vært utsatt for akutt skade, men opplever smerter som varer i mer enn 2 uker eller som er svært hemmede i hverdagen, anbefaler vi å få dette kikket på. Går du med plager for lenge kan du risikere å dra på deg sekundære plager, og i noen tilfeller sykemelding og kroniske smerter. Prøv derfor gjerne først å gi kroppen litt ro når smertene oppstår, men ikke vent for lenge med å få en faglig vurdering hvis problemet ikke avtar.Tilbakevendende plager

Opplever du å ha korte perioder med smerter som kommer tilbake med jevne mellomrom? Bestill en undersøkelse som kan avdekke hva som er årsaken til dine smerter og om det er tiltak du selv kan gjøre for å forebygge nye tilfeller.

Ikke nøl med å ta kontakt, vi står klar til å hjelpe deg!

.

Er fysioterapi løsningen for deg?


En fysioterapeut jobber med smerter, plager og skader i muskel-nerve- og skjelettsystemet. Fysioterapeutens rolle er å avdekke hvorfor smertene dine oppstår, hjelpe deg med å dempe på smerte og gi råd om hva du selv kan gjøre for å redusere plagene og forebygge at smertene oppstår igjen. Som regel ordner kroppen opp i det meste selv, men den trenger de rette forutsetningene for å klare det. Fysioterapeuten hjelper deg å finne ut av hva kroppen din trenger. 


Vondt i ryggen
De absolutt aller fleste vil oppleve en eller flere episoder med ryggsmerter i løpet av livet. Det er heldigvis kun en veldig liten prosent av de som får smerter som har en farlig eller alvorlig tilstand. Som regel er det "bare" smertefult og tidvis hemmende. Som med mye annet går ryggsmerter over med tid, men det kan  være nyttig å ta et besøk hos fysioterapeuten. Er smertene hemmende kan fysioterapeuten smertedempe og komme med tips til hva du kan gjøre for å få tilstanden til å gå raskere over. Har du gjentagne ryggplager bør fysioterapeuten kikke på deg for å se om det er noe du kan gjøre for å forebygge dine smerter. Behandleren kan også vurdere om det er behov for videre undersøkelser eller en sjekk hos legen. 

Senebetennelse

En senebetennelse er en overbelastning av en sene. Overbelastningen kan skje på forskjellige måter. Enten opplever du en plutselig og tung belastning som kanskje var uventet, og senen tar akutt skade. Andre ganger driver du med enssidig arbeid du ikke er vant til, oppussing for eksempel, hvor senen får en midlertidig overbelastning. Til sist kan du også få senebetennelse av langvarig enssidig arbeid hvor selve belastningen i seg selv ikke er tung eller uvant, men tilslutt tåler ikke senen mer. Egentlig er man gått vekk fra begrepet senebetennelse, og over til seneskade eller seneirritasjon. Avhengig av hvordan skaden er oppstått, vil en fysioterapeut kunne hjelpe på forskjellige måter. Er belastningen for eksempel fra langvarig, ensidig arbeid vil terapeuten komme med forslag om tilpasninger og endringer. Det blir også brukt laserbehandling, tverrfriksjon (massasjeteknikk) og treningsrehabilitering for å få deg raskest mulig på plass igjen. 

"Stressnakke" eller "kontorskuldre"

Enkle ord på en vanlig tilstand hvor du har vondt og ubehag i nakke- og skuldermuskulatur, gjerne i forbindelse med stress og kontorarbeid. Dette kommer som regel av en svakhet i muskulaturen. Selvom stresset og kontorarbeidet ikke er en tung belastning, er belastningen stor på muskelen over tid. Massasje og riktig opptrening er som regel løsningen, fysioterapi kan være svært nyttig behandling.

 

Les mer: Stress gjør vondt. Kaffe kan gjøre vondt verre


Hodepine

Hodepine har alle fra tid til annen, men noen sliter mer enn andre. Enkelte typer hodepine kan la seg behandle med fysioterapi. Spesielt spenningshodepine og cervicogen hodepine pleier å bli bedre med behandling. Vet du at migrenen din kan trigges av stramme muskler, kan en kombinasjon av massasje og trening være løsningen. Hør med fysioterapeuten hva som er beste behandling for deg!

Akutte skader

En akutt skade kan skje på mange måter. Noen får skade på menisk pga en plutselig vridning, andre sklir på isen og skade skulderen når de tar seg for på strak arm. De fleste akutte skader bør få en undersøkelse av lege elle behandler. Går smertene over til neste dag kan du se det an, men har du sterke smerter, hevelse og evt problemer med å bevege et ledd/en kroppsdel bør du få det undersøkt. En fysioterapeut kan vurdere behovet for videre undersøkelser (MR, røntgen, etc.) og starte en behandling for å redusere smerte og trene deg opp igjen.

Opptrening ved redusert styrke og funksjon 

Forskjellige hendelser og livssituasjoner kan medføre at vi ikke fungerer så godt som før. Lengre tids sykdom, alderdom og inaktivitet er eksempler på hva som kan gjøre at vi svekkes. Ofte kan svekkelsen motarbeides, og du kan fungere bedre i hverdagen. Dette gjelder spesielt for eldre som merker at muskulatur reduseres med årene og enkle oppgave som å gå i trapp eller holde balanse blir vanskeligere. 

En fysioterapeut kan hjelpe med opptrening for at du kan fungere så godt som du vil i hverdagen, og for at eldre kan bo hjemme og redusere risiko for fall og funksjonsnedsettelser.

Listen over tilstander fysioterapi kan hjelpe for fortsetter! Lurer du på om vi kan hjelpe i akkurat ditt tilfelle? Ta kontakt idag og spør oss!

.

Vår terapeut

Sonia Ibrahim Nilsen

Hei! I 2018 startet jeg opp Vitum Fysioterapi AS. Til da hadde jeg jobbe en stund som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, og som fysioterapeut ved Haugesund sykehus. Når jeg startet opp klinikken var det med et brennende ønske om å kurere alle smerter og plager. Det er kanskje litt vel optimistisk og naivt, men jeg strekker meg langt for å gjøre en forskjell. 


I min behandling bruker jeg (blant mye annet) massasjeteknikker, nålebehandling, treningsinstruksjon og veiledning i øvelser og tiltak du kan bruke for å bli bedre.

Min oppgave som fysioterapeut er ikke bare å behandle, men også å gi deg kunnskap om hva det er som går galt, hvorfor og hvordan du kan unngå det fremadrettet. På den måten har du mer kontroll over situasjonen, og kan selv gjenkjenne hva det er kroppen din trenger, og hva det er du ikke gir den.


Jeg begynte for en stund tilbake å skrive blogg for Vitum. Det er fordi jeg ofte får de samme spørsmålene fra forskjellige mennesker. Med bare litt kunnskap er det veldig mye du selv kan gjøre for å ta vare på kroppen din, og en blogg virket som den perfekte måten å spre denne kunnskapen på. Målet er at det skal være enkelt å lese, enkelt å forstå og enkelt å implementere. 

Trenger du fysioterapi? Ikke nøl med å ta kontakt, jeg har ledige timer på kort varsel! Vi ses på Vitum Fysioterapi, på Laksevåg senter :)